قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاشان

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> اهواز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
محل سوارشدن: 15دقیقه به حرکت سرویس پایانه مسافربری به همراه ماسک و دستکش

10 صندلی خالی

995,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت