قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرمانشاه و تخفیف در ترمینال کاشان

ترابر بی تا کاشان

ترمینال کاشان -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلی
محل سوار شدن 15دقیقه به حرکت ترمینال میباشد دستکش و ماسک الزامیست

19 صندلی خالی

930,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت