قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاشان

ترابر بی تا کاشان

ترمینال کاشان -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلی
محل سوارشدن 15دقیقه قبل ازحرکت ترمینال(دستکش وماسک الزامی)

22 صندلی خالی

740,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت