قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس گرگان و تخفیف در ترمینال کاشان

ترابر بی تا کاشان

ترمینال کاشان -> گرگان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلی 25
محل سوار شدن 15دقیقه به حرکت ترمینال میباشد دستکش و ماسک الزامیست

24 صندلی خالی

1,250,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت