قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گلپایگان

ایران پیما گلپایگان

گلپایگان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1398/12/10 ساعت 08:30

اتوکار: classicus 2+2
جنوب. افسریه سرپیروزی

23 صندلی خالی

265,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه شرق

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس کلاسیک2

25 صندلی خالی

360,000 ریال

سیروسفر گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه شرق

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی32

30 صندلی خالی

360,000 ریال

ایران پیما گلپایگان

گلپایگان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1398/12/10 ساعت 14:00

اتوکار: Scania Maral 2+1
جنوب .افسریه .خاقانی. باقری. دردشت. الغدیر

15 صندلی خالی

360,000 ریال

ایران پیما گلپایگان

گلپایگان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1398/12/10 ساعت 15:30

اتوکار: Scania Maral 2+1
جنوب. افسریه. خاقانی. باقری. دردشت. سرسبز .رسالت. مجیدیه. سید خندان . ارژانتین

22 صندلی خالی

360,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت