قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال گلپایگان

پیک صبا گلپایگان

گلپایگان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+1

0 صندلی خالی

600,000 ریال

پیک صبا گلپایگان

گلپایگان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+1

0 صندلی خالی

600,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه شرق

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا42

0 صندلی خالی

400,000 ریال

      تاریخ حرکت