قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس گلپایگان به تهران

تعاونی 14 پارسیان گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه شرق

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/09/16 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس کلاسیک2
سفر خوشی داشته باشید.

22 صندلی خالی

360,000 ریال

ایران پیما گلپایگان

گلپایگان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1398/09/16 ساعت 23:30

اتوکار: classicus 2+1
جنوب . افسریه. خاقانی. باقری. دردشت. سرسبز .رسالت

19 صندلی خالی

360,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه شرق

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/09/16 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
سفر خوشی داشته باشید.

30 صندلی خالی

265,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت