قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گلپایگان

ایران پیما گلپایگان

گلپایگان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 17:00

اتوکار: Scania Maral 2+1

14 صندلی خالی

330,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه شرق

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 18:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

16 صندلی خالی

250,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه شرق

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا کلاسیک

16 صندلی خالی

330,000 ریال

ایران پیما گلپایگان

گلپایگان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 23:30

اتوکار: classicus 2+1

18 صندلی خالی

330,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه شرق

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

17 صندلی خالی

250,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت