قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گلپایگان

تعاونی 14 پارسیان گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 11:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

35 صندلی خالی

200,000 ریال

ایران پیما گلپایگان

گلپایگان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 14:00

اتوکار: Scania Maral 2+1
جنوب .افسریه .خاقانی. باقری. دردشت. الغدیر

9 صندلی خالی

260,000 ریال

ایران پیما گلپایگان

گلپایگان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 15:30

اتوکار: Scania Maral 2+1
جنوب. افسریه. خاقانی. باقری. دردشت. سرسبز .رسالت. مجیدیه. سید خندان . ارژانتین

0 صندلی خالی

260,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه شرق

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی32

31 صندلی خالی

260,000 ریال

ایران پیما گلپایگان

گلپایگان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 17:00

اتوکار: Scania Maral 2+1
جنوب. افسریه. سیمتری نارامک. سمنگان. هفت حوض

14 صندلی خالی

260,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت