قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال زرین شهر

سیروسفر زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 10:40

اتوکار: اتوبوس مان

5 صندلی خالی

830,000 ریال

سیروسفر زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران ازادی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 11:15

اتوکار: اتوبوس مان
9

6 صندلی خالی

830,000 ریال

سیروسفر زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران ارژانتین

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 15:15

اتوکار: اتوبوس مارال VIP

5 صندلی خالی

830,000 ریال

      تاریخ حرکت