قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زرین شهر

سیروسفر زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 10:40

اتوکار: اتوبوس مان

8 صندلی خالی

654,000 ریال

ایران پیما زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

7 صندلی خالی

650,000 ریال

سیروسفر زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران ارژانتین

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 14:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

3 صندلی خالی

654,000 ریال

سیروسفر زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران ارژانتین

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 15:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

3 صندلی خالی

654,000 ریال

ایران پیما زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
نام اصلی با نام شهر متفاوت است

16 صندلی خالی

650,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت