قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زرین شهر

گیتی پیما زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس VIP

9 صندلی خالی

650,000 ریال

سیروسفر زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 10:40

اتوکار: اتوبوس مان
جهت سوار شدن همراه داشتن ماسک الزامیست

6 صندلی خالی

654,000 ریال

گیتی پیما زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس VIP

9 صندلی خالی

650,000 ریال

سیروسفر زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران ارژانتین

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 15:15

اتوکار: اتوبوس مارال VIP
همراه داشتن ماسک الزامیست

3 صندلی خالی

654,000 ریال

سیروسفر زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران ارژانتین

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

شنبه

1399/07/05 ساعت 15:15

اتوکار: اتوبوس مارال VIP
همراه داشتن ماسک الزامیست

3 صندلی خالی

654,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت