قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زرین شهر

گیتی پیما زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1399/05/18 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس VIP

8 صندلی خالی

430,000 ریال

گیتی پیما زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> آرژانتین

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1399/05/18 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس VIP

9 صندلی خالی

430,000 ریال

ایران پیما زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران آرژانتئن

شهرهای بین راهی

قم ویژه

شنبه

1399/05/18 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

9 صندلی خالی

430,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت