قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زرین شهر

گیتی پیما زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

12 صندلی خالی

732,000 ریال

پیک صبا زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس B9

9 صندلی خالی

948,000 ریال

پیک صبا زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس B9

6 صندلی خالی

948,000 ریال

گیتی پیما زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 11:45

اتوکار: اتوبوس VIP

9 صندلی خالی

948,000 ریال

پیک صبا زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس B9

6 صندلی خالی

948,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت