قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اهواز و تخفیف در ترمینال زرین شهر

ایران پیما زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> اهواز ازمسیرایذه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 19:30

اتوکار: اتوبوس کلاسیک
نام اصلی با نام شهر متفاوت است

32 صندلی خالی

1,200,000 ریال

سیروسفر زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس مارال VIP

6 صندلی خالی

1,200,000 ریال

پیک صبا زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

اهواز

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس B9

2 صندلی خالی

1,200,000 ریال

      تاریخ حرکت