قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زرین شهر

سیروسفر زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> آبادان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/08/07 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس مارال VIP

5 صندلی خالی

1,044,000 ریال

پیک صبا زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

چهارشنبه

1399/08/07 ساعت 22:15

اتوکار: اتوبوس B9

4 صندلی خالی

1,040,000 ریال

گیتی پیما زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> آبادان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/08/07 ساعت 23:45

اتوکار: اتوبوس VIP

9 صندلی خالی

1,040,000 ریال

پیک صبا زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

چهارشنبه

1399/08/07 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

7 صندلی خالی

610,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت