قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال فولادشهر

رویال سفر فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 15:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا vip
مجهز به مانیتور اختصاصی.محل سوار شدن پایانه زرین شهر شرکت سیروسفر.ماسک بزنیم سالم بمانیم

9 صندلی خالی

830,000 ریال

رویال سفر فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 15:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا vip
مجهز به مانیتور اختصاصی.محل سوار شدن پایانه زرین شهر شرکت سیروسفر.ماسک بزنیم سالم بمانیم

9 صندلی خالی

830,000 ریال

گیتی پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> گرگان

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 16:15

اتوکار: اتوبوس مان

26 صندلی خالی

830,000 ریال

      تاریخ حرکت