قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال فولادشهر

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 09:50

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

28 صندلی خالی

540,000 ریال

ایران پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلی

12 صندلی خالی

730,000 ریال

گیتی پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس سوپر کلاسیک

31 صندلی خالی

610,000 ریال

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

20 صندلی خالی

730,000 ریال

رویال سفر فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 10:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30

9 صندلی خالی

732,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت