قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال فولادشهر

عدل فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
مانیتور دار اختصاصی همراه با پذیرایی ناهار گرم

0 صندلی خالی

950,000 ریال

عدل فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 11:45

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
مانیتوردار اختصاصی همراه با پذیرایی ناهار گرم

0 صندلی خالی

790,000 ریال

عدل فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

اهواز

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
@adlfoladshahr

0 صندلی خالی

790,000 ریال

عدل فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> اهواز مانیتوردار اختصاصی

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتور دار
مانیتوردار اختصاصی

0 صندلی خالی

790,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت