قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال فولادشهر

گیتی پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 20:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

29 صندلی خالی

720,000 ریال

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 20:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

28 صندلی خالی

730,000 ریال

عدل فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

اهواز وی ای پی همراه باپک بهداشتی

جمعه

1399/07/04 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

18 صندلی خالی

935,000 ریال

گیتی پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز

جمعه

1399/07/04 ساعت 21:15

اتوکار: اتوبوس VIP

24 صندلی خالی

950,000 ریال

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 22:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

29 صندلی خالی

730,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت