قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اهواز و تخفیف در ترمینال فولادشهر

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

15 صندلی خالی

1,200,000 ریال

عدل فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> اهواز همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
با رعایت پروتکل های مربوطه و ارائه پک بهداشتی

7 صندلی خالی

1,200,000 ریال

تک سفر ایرانیان فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 11:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
مجهز ب مانیتور اختصاصی

25 صندلی خالی

1,200,000 ریال

      تاریخ حرکت