قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ایذه و تخفیف در ترمینال فولادشهر

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

ایذه

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

22 صندلی خالی

730,000 ریال

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> مسجد سلیمان

شهرهای بین راهی

ایذه

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

23 صندلی خالی

730,000 ریال

آسیا سفر فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

ایذه

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار

25 صندلی خالی

910,000 ریال

      تاریخ حرکت