قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال فولادشهر

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

ایذه

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 09:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

30 صندلی خالی

430,000 ریال

رویال سفر فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

ایذه

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30

10 صندلی خالی

576,000 ریال

گیتی پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> مسجدسلیمان

شهرهای بین راهی

ایذه

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

30 صندلی خالی

570,000 ریال

گیتی پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

ایذه

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

30 صندلی خالی

570,000 ریال

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

ایذه

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

20 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت