قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال فولادشهر

ایران پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

ایذه

شنبه

1399/04/21 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلی

11 صندلی خالی

580,000 ریال

گیتی پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

ایذه

شنبه

1399/04/21 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس سوپر کلاسیک

32 صندلی خالی

570,000 ریال

گیتی پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> مسجدسلیمان

شهرهای بین راهی

ایذه

شنبه

1399/04/21 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس سوپر کلاسیک

32 صندلی خالی

570,000 ریال

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

ایذه

شنبه

1399/04/21 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

22 صندلی خالی

570,000 ریال

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> مسجد سلیمان

شهرهای بین راهی

ایذه

شنبه

1399/04/21 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

23 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت