قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال فولادشهر

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> ماهشهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 19:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

22 صندلی خالی

840,000 ریال

عدل فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> ماهشهر تک صندلی تخت شو

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس مان vip

23 صندلی خالی

1,055,000 ریال

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> ماهشهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 22:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

17 صندلی خالی

1,060,000 ریال

گیتی پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> ماهشهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس مان

25 صندلی خالی

1,050,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت