قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال فولادشهر

عدل فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> شوشتر همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

13 صندلی خالی

925,000 ریال

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> شوشتر

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 11:40

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

8 صندلی خالی

935,000 ریال

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> مسجد سلیمان

شهرهای بین راهی

شوشتر

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 17:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

24 صندلی خالی

935,000 ریال

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> مسجد سلیمان

شهرهای بین راهی

شوشتر

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 22:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

32 صندلی خالی

730,000 ریال

ایران پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> شوشتر

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 22:45

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلی

30 صندلی خالی

740,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت