قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شوشتر و تخفیف در ترمینال فولادشهر

عدل فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> شوشتر همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/11/04 ساعت 10:45

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
با رعایت پروتکل های مربوطه و ارائه پک بهداشتی

16 صندلی خالی

1,180,000 ریال

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> مسجد سلیمان

شهرهای بین راهی

شوشتر

شنبه

1399/11/04 ساعت 17:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

16 صندلی خالی

1,180,000 ریال

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> مسجد سلیمان

شهرهای بین راهی

شوشتر

شنبه

1399/11/04 ساعت 17:50

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

21 صندلی خالی

920,000 ریال

      تاریخ حرکت