قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال فولادشهر

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> مسجد سلیمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 09:50

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

16 صندلی خالی

945,000 ریال

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> مسجد سلیمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

22 صندلی خالی

740,000 ریال

عدل فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> مسجدسلیمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس vipکلاسیک 32نفره

12 صندلی خالی

745,000 ریال

رویال سفر فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> مسجدسلیمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30

9 صندلی خالی

744,000 ریال

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> مسجد سلیمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 17:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

17 صندلی خالی

945,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت