قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال فولادشهر

ایران پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> شیراز

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/08/03 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس 0درسا0مجهزبه مانیتوراختصاصی

0 صندلی خالی

640,000 ریال

ایران پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> شیراز

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/08/03 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس 0درسا0مجهزبه مانیتوراختصاصی

4 صندلی خالی

640,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت