قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال فولادشهر

گیتی پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> عسلویه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس VIP

25 صندلی خالی

1,030,000 ریال

ایران پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> عسلویه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 18:15

اتوکار: اتوبوس 0درسا0مجهزبه مانیتوراختصاصی

4 صندلی خالی

1,030,000 ریال

گیتی پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> لامرد

شهرهای بین راهی

عسلویه

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس VIP

23 صندلی خالی

1,030,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت