قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس عسلویه و تخفیف در ترمینال فولادشهر

تک سفر ایرانیان فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> عسلویه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/10/27 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

2 صندلی خالی

1,300,000 ریال

تک سفر ایرانیان فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> عسلویه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/10/27 ساعت 19:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

3 صندلی خالی

1,300,000 ریال

تک سفر ایرانیان فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> عسلویه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/10/27 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

13 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت