قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نجف آباد

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 08:45

اتوکار: اتوبوس مارال * مانیتور دار * درجه یک * ViP
برگشت از تهران ایرانپیما جنوب 8 و 13/15 و 14/30 و 16/30 و 18/15 و 22 و 24

13 صندلی خالی

570,000 ریال

ترابر بی تا نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس مارال
برگشت ازتهران18:00تعاونی 15ترمینال جنوب

11 صندلی خالی

570,000 ریال

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس ولوو * مانیتور دار * درجه یک * ViP
برگشت از تهران ایرانپیما جنوب 8 و 13/15 و 14/30 و 16/30 و 18/15 و 22 و 24

8 صندلی خالی

570,000 ریال

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 13:15

اتوکار: اتوبوس مان * مانیتوردار * درجه یک * ViP
برگشت از تهران ایرانپیما جنوب 8 و 13/15 و 14/30 و 16/30 و 18/15 و 22 و 24

20 صندلی خالی

570,000 ریال

ترابر بی تا نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس مارال 29
برگشت ازتهران21:50تعاونی 15ترمینال جنوب

9 صندلی خالی

450,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت