قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نجف آباد

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/02 ساعت 23:45

اتوکار: اتوبوس مان * وی آی پی مانیتوردار
برگشت از تهران ایرانپیما جنوب 8 و 13/15 و 14/30 و 16/30 و 18/15 و 22 و 24

0 صندلی خالی

470,000 ریال

ترابر بی تا نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/02 ساعت 23:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
برگشت از تهران ساعت13:00تعاونی 15ترمینال جنوب

23 صندلی خالی

290,000 ریال

همسفرچابکسواران نجف آباد

نجف آباد (اصفهان ) -> تهران

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران, تهران بیهقی

چهارشنبه

1398/11/02 ساعت 23:45

اتوکار: مان VIP

11 صندلی خالی

475,000 ریال

380,000 ریال
همسفرچابکسواران نجف آباد

نجف آباد (اصفهان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

تهران بیهقی, تهران

چهارشنبه

1398/11/02 ساعت 23:45

اتوکار: مان VIP

11 صندلی خالی

475,000 ریال

همسفرچابکسواران نجف آباد

نجف آباد (اصفهان ) -> پایانه جنوب تهران

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, تهران بیهقی

چهارشنبه

1398/11/02 ساعت 23:45

اتوکار: مان VIP

11 صندلی خالی

475,000 ریال

356,250 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت