قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نجف آباد

رویال سفر نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/05/13 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس درسا/مانیتورشخصی

5 صندلی خالی

570,000 ریال

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران آزادی

دوشنبه

1399/05/13 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا * تکصندلی 29 نفره * کلاسیک
برگشت از ایرانپیما کرج ساعت 9 صبح - تلفن : 3340 554 0913

4 صندلی خالی

440,000 ریال

رويال سفر

ترمينال نجف اباد -> تهران بيهقي

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

دوشنبه

1399/05/13 ساعت 23:00

اتوکار: درسا VIP مانيتوردار
اتوبوس درسا vip بامانيتورشخصي همراه باپک بهداشتي +ماسک +پدالکل +دستکش

12 صندلی خالی

570,000 ریال

541,500 ریال
ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/05/13 ساعت 23:20

اتوکار: اتوبوس مان * مانیتوردار * درجه یک * ViP
بدون توقف در مسیر _ توجه ... حرکت از مبدا تا مقصد بدون توقف در شهرهای بین راه

15 صندلی خالی

570,000 ریال

همسفرچابکسواران نجف آباد

نجف آباد (اصفهان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی

دوشنبه

1399/05/13 ساعت 23:30

اتوکار: مارال VIP مانیتوردار
قم - میدان آزادی03142663191همسفرچابکسواران

8 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت