قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نجف آباد

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 13:15

اتوکار: اتوبوس مان * مانیتوردار * درجه یک * ViP
برگشت از تهران ایرانپیما جنوب 8 و 13/15 و 14/30 و 16/30 و 18/15 و 22 و 24

18 صندلی خالی

570,000 ریال

ترابر بی تا نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلی
برگشت ازتهران21:50تعاونی 15ترمینال جنوب

10 صندلی خالی

450,000 ریال

ترابر بی تا نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلی
برگشت ازتهران21:50تعاونی 15ترمینال جنوب

10 صندلی خالی

450,000 ریال

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس مان * مانیتوردار * درجه یک * ViP
برگشت از تهران ایرانپیما جنوب 8 و 13/15 و 14/30 و 16/30 و 18/15 و 22 و 24

17 صندلی خالی

570,000 ریال

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس مان * مانیتوردار * درجه یک * ViP
برگشت از تهران ایرانپیما جنوب 8 و 13/15 و 14/30 و 16/30 و 18/15 و 22 و 24

17 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت