قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نجف آباد

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران آزادی

شنبه

1399/01/09 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تک صندلی کلاسیک 29نفره
برگشت از ایرانپیما کرج ساعت 9/15 صبح 09139302352 صالحی

20 صندلی خالی

450,000 ریال

ترابر بی تا نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/09 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردارصندلی تخت شو

25 صندلی خالی

470,000 ریال

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/09 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس مان * وی آی پی مانیتوردار درجه1
برگشت از تهران ایرانپیما جنوب 8 و 13/15 و 14/30 و 16/30 و 18/15 و 22 و 24

19 صندلی خالی

570,000 ریال

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/09 ساعت 23:45

اتوکار: اتوبوس مان * وی آی پی مانیتوردار درجه1
برگشت از تهران ایرانپیما جنوب 8 و 13/15 و 14/30 و 16/30 و 18/15 و 22 و 24

19 صندلی خالی

570,000 ریال

ترابر بی تا نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/09 ساعت 23:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
برگشت از تهران 13:00 تعاونی 15ترمینال جنوب

44 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت