قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نجف آباد

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> کرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا * تکصندلی 29 نفره * کلاسیک
برگشت از ایرانپیما کرج ساعت 9 صبح - تلفن : 3340 554 0913

9 صندلی خالی

490,000 ریال

همسفرچابکسواران نجف آباد

نجف آباد (اصفهان ) -> کرج

%12 تخفیف

شهرهای بین راهی

میدان آزادی, قم

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 23:30

اتوکار: مارال VIP مانیتوردار
03142663191همسفرچابکسواران

7 صندلی خالی

605,000 ریال

532,400 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت