قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اهواز و تخفیف در ترمینال نجف آباد

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

4 صندلی خالی

1,170,000 ریال

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

اهواز همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

جمعه

1399/11/03 ساعت 20:15

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی و ارائه پک بهداشتی

23 صندلی خالی

1,170,000 ریال

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 21:50

اتوکار: اتوبوس vipمارال

6 صندلی خالی

1,170,000 ریال

      تاریخ حرکت