قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نجف آباد

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس مان * مانیتوردار * درجه یک * ViP
برگشت از ایرانپیما آبادان 8 شب تلفن رزرو 3340 554 0913

10 صندلی خالی

930,000 ریال

همسفرچابکسواران نجف آباد

نجف آباد (اصفهان ) -> اهواز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایذه

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 22:30

اتوکار: B9 VIP

22 صندلی خالی

935,000 ریال

841,500 ریال
ترابر بی تا نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> اهواز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 22:45

اتوکار: اتوبوس مارال
برگشت از اهواز ساعت9:00صبح ترمینال سه راه تپه تعاونی 15

3 صندلی خالی

935,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت