قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نجف آباد

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوش

شهرهای بین راهی

اندیمشک مانیتورشخصیV0I0P

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 08:10

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
درسا مانیتوردار اولین سرویس صبحگاهی به طرف دزفول شوش از اصفهان

20 صندلی خالی

830,000 ریال

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوشتر

شهرهای بین راهی

اندیمشک

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 11:45

اتوکار: اتوبوس vipدر سا

25 صندلی خالی

830,000 ریال

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوش

شهرهای بین راهی

اندیمشک مانیتورشخصیV0I0P

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

19 صندلی خالی

830,000 ریال

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوشتر

شهرهای بین راهی

اندیمشک مانیتورشخصیV0I0P

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

24 صندلی خالی

830,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت