قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اندیمشک و تخفیف در ترمینال نجف آباد

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوش

شهرهای بین راهی

اندیمشک همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی و ارائه پک بهداشتی

25 صندلی خالی

1,050,000 ریال

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوشتر

شهرهای بین راهی

اندیمشک همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 22:50

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی و ارائه پک بهداشتی

24 صندلی خالی

1,050,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت