قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نجف آباد

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوشتر

شهرهای بین راهی

اندیمشک

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 12:45

اتوکار: اتوبوس مانیتور دار
همراه باناهار

0 صندلی خالی

690,000 ریال

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوش

شهرهای بین راهی

اندیمشک همراه با شام گرم

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 22:15

اتوکار: اتوبوس مارال 25 نفره

4 صندلی خالی

690,000 ریال

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوشتر

شهرهای بین راهی

اندیمشک مانیتوردار اختصاصی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 23:40

اتوکار: اتوبوس درسا 25 نفره مانیتور دار
سفرخوبی داشته باشید

6 صندلی خالی

690,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت