قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نجف آباد

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوشتر

شهرهای بین راهی

اندیمشک همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شنبه

1399/07/05 ساعت 11:45

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

17 صندلی خالی

830,000 ریال

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوش

شهرهای بین راهی

اندیمشک همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شنبه

1399/07/05 ساعت 22:15

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

22 صندلی خالی

830,000 ریال

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوشتر

شهرهای بین راهی

اندیمشک همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شنبه

1399/07/05 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

25 صندلی خالی

830,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت