قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس دزفول و تخفیف در ترمینال نجف آباد

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوش

شهرهای بین راهی

دزفول همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 22:15

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی و ارائه پک بهداشتی

0 صندلی خالی

1,050,000 ریال

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوشتر

شهرهای بین راهی

دزفول همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
با رعایت پروتکل های مربوطه و ارائه پک بهداشتی

5 صندلی خالی

1,050,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت