قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نجف آباد

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوشتر

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 12:15

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
باآرزوی بهترین ها سفر خوبی را داشته باشید

6 صندلی خالی

925,000 ریال

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوشتر مانیتورشخصیV0I0P

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

21 صندلی خالی

925,000 ریال

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوشتر مانیتورشخصیV0I0P

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 23:45

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

24 صندلی خالی

925,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت