قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شوشتر و تخفیف در ترمینال نجف آباد

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوشتر همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 22:50

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی و ارائه پک بهداشتی

24 صندلی خالی

1,150,000 ریال

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوشتر همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
با رعایت پروتکل های مربوطه و ارائه پک بهداشتی

7 صندلی خالی

1,150,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت