قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نجف آباد

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوشتر مانیتوردار اختصاصی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 23:40

اتوکار: اتوبوس درسا 25 نفره مانیتور دار
سفرخوبی داشته باشید

3 صندلی خالی

770,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت