قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نجف آباد

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوشتر مانیتورشخصیV0I0P

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/24 ساعت 11:45

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

18 صندلی خالی

925,000 ریال

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوشتر مانیتورشخصیV0I0P

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/24 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

17 صندلی خالی

925,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت