قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نجف آباد

ایران پیما نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شیراز

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس درسا * مانیتور دار * درجه یک * ViP
برگشت ایران پیما شیراز ساعت 7/30 صبح و 10/30 شب/ تلفن 3340 554 0913

16 صندلی خالی

620,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت