قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرمانشاه و تخفیف در ترمینال نجف آباد

ترابر بی تا نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
محل سوار شد هماهنگ با ترابربی تا نجف آباد 42663301

0 صندلی خالی

790,000 ریال

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> کرمانشاه همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
بارعایت پروتکل های بهداشتی و ارائه پک بهداشتی

24 صندلی خالی

1,020,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت