قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نجف آباد

ترابر بی تا نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> مهران (ایلام )

شهرهای بین راهی

کرمانشاه

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
محل سوار شد هماهنگ با ترابربی تا نجف آباد 42663301

4 صندلی خالی

625,000 ریال

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> کرمانشاه همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

23 صندلی خالی

810,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت