قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس خرم آباد و تخفیف در ترمینال نجف آباد

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوش

شهرهای بین راهی

خرم آباد (لرستان ) همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 08:40

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
مسافرین خرم اباد پلیس راه کمالوند پیاده میشود

0 صندلی خالی

730,000 ریال

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس vipمارال
محل سوار شدن پلیس راه نجف آباد

6 صندلی خالی

730,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت