قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نجف آباد

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوش

شهرهای بین راهی

خرم آباد (لرستان ) مانیتورشخصیV0I0P

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 08:15

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

17 صندلی خالی

575,000 ریال

عدل نجف آباد

ترمینال نجف آباد -> شوشتر

شهرهای بین راهی

خرم آباد (لرستان ) همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 11:45

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

20 صندلی خالی

575,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت