قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

ترابر بی تا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> کرج

شهرهای بین راهی

شهریار

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تک صندلی
رعایت اصول بهداشتی و استفاده از ماسک و دستکش در طول سفر برای مسافران الزامی است

4 صندلی خالی

495,000 ریال

عدل شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> کرج

شهرهای بین راهی

شهریار مارال تخت شوV0I0P

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 13:45

اتوکار: اتوبوس VIPمارال45230540
مسافر گرامی:به ازای خرید 6عدد بلیط اینترنتی یا 8 عدد بلیط حضوری یک عدد بلیط رایگان هدیه بگیرید 45230540

0 صندلی خالی

570,000 ریال

عدل شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> کرج

شهرهای بین راهی

شهریار مسیر حرکت:آزادی/کرج/شهریار

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 13:45

اتوکار: اتوبوس VIPمارال45230540
مسافر گرامی:به ازای خرید 6عدد بلیط اینترنتی یا 8 عدد بلیط حضوری یک عدد بلیط رایگان هدیه بگیرید 45230540

21 صندلی خالی

570,000 ریال

ترابر بی تا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> کرج

شهرهای بین راهی

شهریار

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس مارال
رعایت اصول بهداشتی و استفاده از ماسک و دستکش در طول سفر برای مسافران الزامی است

9 صندلی خالی

495,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت