قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

سیروسفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> کرج

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 15:20

اتوکار: اتوبوس فرست کلاس
کارت ملی هنگام صدور بلیط الزامی است

0 صندلی خالی

415,000 ریال

سیروسفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس فرست کلاس
کارت ملی هنگام صدور بلیط الزامی است

0 صندلی خالی

415,000 ریال

ایران پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> آرژانتین/بیهقی

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس مان26
تهران /میدان آرژانتین //////25نفره تشریفاتی

5 صندلی خالی

410,000 ریال

عدل شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

قم مانیتور اختصاصی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 16:10

اتوکار: اتوبوس MANمانیتوردار45230540
مسافر گرامی:به ازای خرید 6عدد بلیط اینترنتی یا 8 عدد بلیط حضوری یک عدد بلیط رایگان هدیه بگیرید 45230540

0 صندلی خالی

410,000 ریال

سیروسفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس فرست کلاس
کارت ملی هنگام صدور بلیط الزامی است

0 صندلی خالی

415,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت