قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

ایران پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> تهران /پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس مارال
/به ازای هر 10عدد حضوری و7عدد اینترنتی بلیط یک عدد رایگان تحویل بگیرید/25نفره تشریفاتی

6 صندلی خالی

345,000 ریال

سیروسفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس فرست کلاس
کارت ملی هنگام صدور بلیط الزامی است

3 صندلی خالی

345,000 ریال

سیروسفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس فرست کلاس
کارت ملی هنگام صدور بلیط الزامی است

2 صندلی خالی

345,000 ریال

ترابر بی تا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 13:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تک صندلی

6 صندلی خالی

265,000 ریال

سیروسفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس فرست کلاس
کارت ملی هنگام صدور بلیط الزامی است

0 صندلی خالی

345,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت