قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

ترابر بی تا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 15:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

32 صندلی خالی

240,000 ریال

سیروسفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> کرج

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 15:20

اتوکار: اتوبوس فرست کلاس
کارت ملی هنگام صدور بلیط الزامی است

2 صندلی خالی

415,000 ریال

سیروسفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس فرست کلاس
کارت ملی هنگام صدور بلیط الزامی است

0 صندلی خالی

415,000 ریال

ایران پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> آرژانتین/بیهقی

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس مان26
تهران /میدان آرژانتین //////25نفره تشریفاتی

7 صندلی خالی

410,000 ریال

سیروسفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس فرست کلاس
کارت ملی هنگام صدور بلیط الزامی است

2 صندلی خالی

415,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت