قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

عدل شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> خرمشهر مانیتور شخصی همراه با ناهار گرم

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 07:00

اتوکار: اتوبوس VIPمانیتوردار45230540
مسافر گرامی:به ازای خرید 6عدد بلیط اینترنتی یا 8 عدد بلیط حضوری یک عدد بلیط رایگان هدیه بگیرید 45230540

0 صندلی خالی

1,040,000 ریال

پیک صبا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس ولو 44

8 صندلی خالی

600,000 ریال

عدل شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> آبادان

شهرهای بین راهی

خرمشهر تشریفاتی مانیتور شخصی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس VIPمانیتوردار45230540
مسافر گرامی:به ازای خرید 6عدد بلیط اینترنتی یا 8 عدد بلیط حضوری یک عدد بلیط رایگان هدیه بگیرید 45230540

0 صندلی خالی

1,040,000 ریال

عدل شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> خرمشهر مانیتور اختصاصی

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 18:45

اتوکار: اتوبوس VIPمانیتوردار45230540
مسافر گرامی:به ازای خرید 6عدد بلیط اینترنتی یا 8 عدد بلیط حضوری یک عدد بلیط رایگان هدیه بگیرید 45230540

5 صندلی خالی

1,040,000 ریال

پیک صبا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 19:45

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار

6 صندلی خالی

1,040,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت