قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

پیک صبا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

8 صندلی خالی

500,000 ریال

عدل شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> خرمشهر همراه با شام

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 18:45

اتوکار: اتوبوس VIPمانیتوردار 45230540
مسافر گرامی به ازای خرید هر 7عددبلیط اینترنتی و10عدد بلیط حضوری 1عدد بلیط رایگان تحویل بگیرید .شماره تماس 45230540

4 صندلی خالی

865,000 ریال

پیک صبا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 19:45

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار

4 صندلی خالی

865,000 ریال

همسفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 21:15

اتوکار: اتوبوس مان مانیتور دار ماهان
برای مشارکت درایمنی سفر عدد یک را به 110120پیامک کنید

6 صندلی خالی

865,000 ریال

پیک صبا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

11 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت