قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

پیک صبا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس ولو 44

0 صندلی خالی

600,000 ریال

پیک صبا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 19:45

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار

0 صندلی خالی

1,040,000 ریال

پیک صبا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

12 صندلی خالی

600,000 ریال

گیتی پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتور دار
برای مشارکت درایمنی سفر عدد یک را به 110120پیامک کنید

14 صندلی خالی

1,035,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت