قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

عدل شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> شوش

شهرهای بین راهی

دزفول

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 07:00

اتوکار: اتوبوس VIPمانیتوردار45230540
مسافر گرامی:به ازای خرید 6عدد بلیط اینترنتی یا 8 عدد بلیط حضوری یک عدد بلیط رایگان هدیه بگیرید 45230540

0 صندلی خالی

830,000 ریال

پیک صبا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> دزفول

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار

6 صندلی خالی

830,000 ریال

پیک صبا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> اندیمشک

شهرهای بین راهی

دزفول

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس vip

6 صندلی خالی

830,000 ریال

عدل شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> شوش

شهرهای بین راهی

دزفول

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس VIPمانیتوردار45230540
مسافر گرامی:به ازای خرید 6عدد بلیط اینترنتی یا 8 عدد بلیط حضوری یک عدد بلیط رایگان هدیه بگیرید 45230540

23 صندلی خالی

830,000 ریال

پیک صبا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> دزفول

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 21:15

اتوکار: اتوبوس vip

5 صندلی خالی

830,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت