قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

ایران پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> شیراز

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس مارال
توقف بعدی پایانه کاوه وصفه اصفهان /به ازای هر 10عدد حضوری و7عدد اینترنتی بلیط یک عدد رایگان تحویل بگیرید/vip25نفره

0 صندلی خالی

620,000 ریال

رويال سفر

پايانه شاهين شهر -> شيراز

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 09:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
شيراز جم کنگان

0 صندلی خالی

625,000 ریال

ایران پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> شیراز

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس مارال
توقف بعدی پایانه کاوه وصفه اصفهان /به ازای هر 10عدد حضوری و7عدد اینترنتی بلیط یک عدد رایگان تحویل بگیرید/vip25نفره

1 صندلی خالی

620,000 ریال

رويال سفر

پايانه شاهين شهر -> شيراز

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 11:00

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
مشترک با کاوه و صفه

6 صندلی خالی

625,000 ریال

رويال سفر

پايانه شاهين شهر -> شيراز

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 13:30

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي

6 صندلی خالی

625,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت