قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

آسیا سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> شیراز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 12:15

اتوکار: اتوبوس مان

0 صندلی خالی

520,000 ریال

رويال سفر

پايانه شاهين شهر -> عسلويه

شهرهای بین راهی

شيراز

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 15:45

اتوکار: مارال VIP همراه با شام
شيراز جم عسلويه (مشترک باکاوه صفه)

6 صندلی خالی

520,000 ریال

آسیا سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> قشم

شهرهای بین راهی

شیراز حرکت از ترمینال کاوه سالن6

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس vip
حرکت از ترمینال کاوه سالن6

0 صندلی خالی

520,000 ریال

آسیا سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> عسلویه

شهرهای بین راهی

شیراز

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس vip
با آرزوی سفری خوش

3 صندلی خالی

520,000 ریال

تک سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 18:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

0 صندلی خالی

520,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت