قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شاهین شهر

ترابر بی تا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> بوشهر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 19:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا درسا مانیتور دار تشریفاتی_پذیرایی میوه

6 صندلی خالی

890,000 ریال

تک سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> بوشهر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس مارال

2 صندلی خالی

890,000 ریال

رويال سفر

پايانه شاهين شهر -> بوشهر

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 21:00

اتوکار: مارال VIP همراه با شام
برازجان بوشهر

6 صندلی خالی

890,000 ریال

712,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت