همسفر چابکسواران مبارکه

مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه بیهقی(تهران), پایانه جنوب(تهران)

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 22:45

اتوکار: مارال V.I.P (با مانیتور شخصی)
مشترک با 23:30 همسفر صفه

0 صندلی خالی

515,000 ریال

همسفر چابکسواران مبارکه

مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), پایانه بیهقی(تهران)

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 22:45

اتوکار: مارال V.I.P (با مانیتور شخصی)
مشترک با 23:30 همسفر صفه

0 صندلی خالی

515,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت