قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بندرعباس و تخفیف در ترمینال شاهین شهر

همسفر چابکسواران شاهین شهر

شاهین شهر -> بندرعباس

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 18:45

اتوکار: مارال ۲۵ نفره تشریفاتی/طرح فاصله گذاری اجتماعی ۰۳۱۴۵۲۳۰۵۴۰

0 صندلی خالی

1,310,000 ریال

1,244,500 ریال
تک سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس مارال

6 صندلی خالی

1,310,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت