قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس برازجان و تخفیف در ترمینال شاهین شهر

تک سفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> بوشهر

شهرهای بین راهی

برازجان

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس VIPمانیتوردار

3 صندلی خالی

990,000 ریال

رويال سفر

پايانه شاهين شهر -> بوشهر

شهرهای بین راهی

برازجان

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 21:00

اتوکار: VIP تخت شو 19 نفره فاصله گذاري شده
برازجان بوشهر

1 صندلی خالی

990,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت