قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تبریز به تهران

جهانگشت مهر تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 07:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
اولین سرویس تهران از پایانه تبریز تلفن 34797738 سفر خوشی آرزومندیم.

0 صندلی خالی

650,000 ریال

جهانگشت مهر تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 08:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
حرکت راس ساعت 8:00 بدون تاخیر- پذیرایی -تخت شو 25-تلفن34797738سفر خوشی آرزومندیم

18 صندلی خالی

650,000 ریال

ایمن سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 08:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1

22 صندلی خالی

650,000 ریال

پیک صبا تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 08:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

3 صندلی خالی

660,000 ریال

میهن نور اریا تبریز تعاونی 4

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 08:45

اتوکار: Scania VIP 2+1

23 صندلی خالی

650,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت