قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تبریز

ایران پیمان تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 15:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، 09106894299سیدامامی

25 صندلی خالی

790,000 ریال

ایمن سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 15:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

790,000 ریال

نو بنیاد

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 15:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

17 صندلی خالی

790,000 ریال

گیتی نورد

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 16:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، 04134793324

25 صندلی خالی

790,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد

تبریز -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1399/04/21 ساعت 16:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

790,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت