قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تبریز به تهران

گیتی نورد تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
عصرایران سابق 04134793324

25 صندلی خالی

550,000 ریال

رویال سفر تبریز

ترمینال تبریز -> اراک

شهرهای بین راهی

تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP

14 صندلی خالی

550,000 ریال

گیتی پیما (نوبنیاد سابق) تبریز

تبریز -> ساری

شهرهای بین راهی

تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
اسکانیا مارال وی آی پی تخ شو مدل 97

7 صندلی خالی

550,000 ریال

همسفر چابکسواران

تبریز -> ساری

شهرهای بین راهی

تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
مان وی آی پی

0 صندلی خالی

550,000 ریال

همسفرچابکسواران تبریز - ترمینال مرکزی

تبریز -> سارئ

شهرهای بین راهی

بابل, آمل, پایانه بیهقی(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: مان VIP

0 صندلی خالی

550,000 ریال

راه پیما پارسیان تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تبریز - ارزروم (ترکیه ) همه روزه 09143112571

23 صندلی خالی

550,000 ریال

گیتی نورد تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
04134793324

25 صندلی خالی

550,000 ریال

لوان نور تبریز

تبریز -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

16 صندلی خالی

550,000 ریال

میهن نور اریا تبریز تعاونی 4

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:35

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

550,000 ریال

میهن نور اریا تبریز تعاونی 4

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

25 صندلی خالی

550,000 ریال

راه پیما پارسیان تبریز

تبریز -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
تبریز - ارزروم (ترکیه ) همه روزه 09143112571

20 صندلی خالی

550,000 ریال

لوان نور تبریز

تبریز -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

14 صندلی خالی

550,000 ریال

آسیا سفر تبریز

تبریز -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: Benz O500 2+1
تلفن رزرو : 34793934 - 041

9 صندلی خالی

550,000 ریال

تک سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
اتوبوس مجهز به مانیتور شخصی می باشد- ارتباط با مدیر عامل جهت هرگونه انتقاد9141018246 (مرتضی مطلبی)

9 صندلی خالی

650,000 ریال

میهن نور اریا تبریز تعاونی 4

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

25 صندلی خالی

550,000 ریال

لوان نور تبریز

تبریز -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

14 صندلی خالی

550,000 ریال

رویال سفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
عبداله مجيد

0 صندلی خالی

550,000 ریال

همسفر چابکسواران

تبریز -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
مان ماهان ( مانیتوردار )

26 صندلی خالی

550,000 ریال

شرکت خوش راه تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1

16 صندلی خالی

550,000 ریال

ایران پیمان تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

550,000 ریال

ایمن سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

15 صندلی خالی

550,000 ریال

تک سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
اتوبوس مجهز به مانیتور شخصی می باشد- ارتباط با مدیر عامل جهت هرگونه انتقاد9141018246 (مرتضی مطلبی)

16 صندلی خالی

650,000 ریال

رویال سفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
سعيد مارال

12 صندلی خالی

550,000 ریال

سیروسفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران بيهقي

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
ترمينال آرژانتين

7 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
همسفرچابکسواران تبریز - ترمینال مرکزی

تبریز -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: مارال VIP

22 صندلی خالی

550,000 ریال

تک سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> پایانه غرب تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: مجهز به مانیتور شخصی VIP - 2+1
ارتباط با مدیرعامل شرکت جهت هرگونه انتقادات و شکایات 09141018246

16 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
راه پیما پارسیان تبریز

تبریز -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:01

اتوکار: Scania VIP 2+1
تبریز - ارزروم (ترکیه ) همه روزه 09143112571

23 صندلی خالی

550,000 ریال

میهن نور اریا تبریز تعاونی 4

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

25 صندلی خالی

550,000 ریال

لوان نور تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

15 صندلی خالی

550,000 ریال

رویال سفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
رامين تيموري

4 صندلی خالی

550,000 ریال

سیروسفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران بيهقي

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP
ترمينال آرژانتين

20 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
سیروسفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران آزادي

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:45

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
ترمينال آزادي

15 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
تک سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:50

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
اتوبوس مجهز به مانیتور شخصی می باشد- ارتباط با مدیر عامل جهت هرگونه انتقاد9141018246 (مرتضی مطلبی)

15 صندلی خالی

650,000 ریال

تک سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> پایانه غرب تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:50

اتوکار: مجهز به مانیتور شخصی VIP - 2+1
ارتباط با مدیرعامل شرکت جهت هرگونه انتقادات و شکایات 09141018246

16 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
پیک صبا تبریز

تبریز -> پایانه غرب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازادی -بیهقی

9 صندلی خالی

467,500 ریال

467,500 ریال
همسفر چابکسواران

تبریز -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: VIP 2+1
مان وی آی پی

26 صندلی خالی

550,000 ریال

شرکت خوش راه تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: VIP 2+1

16 صندلی خالی

550,000 ریال

گیتی نورد تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

550,000 ریال

رویال سفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
بهروز وثوقي

17 صندلی خالی

550,000 ریال

شرکت شماره 1 ایران پیما تبریز

تبریز -> تهران

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: درسا مانيتور دار
محل سوار ترمينال بزرگ تعاوني يك ايران پيما مقصد ازادي 04134793060

14 صندلی خالی

550,000 ریال

412,500 ریال
همسفرچابکسواران تبریز - ترمینال مرکزی

تبریز -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: مان VIP (مانیتوردار)

21 صندلی خالی

550,000 ریال

همسفر چابکسواران

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:15

اتوکار: MAN VIP 2+1
مان ماهان ( مانیتوردار )

22 صندلی خالی

550,000 ریال

شرکت خوش راه تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:15

اتوکار: VIP 2+1

16 صندلی خالی

550,000 ریال

همسفرچابکسواران تبریز - ترمینال مرکزی

تبریز -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:15

اتوکار: مان VIP (مانیتوردار)

16 صندلی خالی

550,000 ریال

راه پیما پارسیان تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تبریز - ارزروم (ترکیه ) -- تخت شو مانیتور دار

23 صندلی خالی

550,000 ریال

تک سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
اتوبوس مجهز به مانیتور شخصی می باشد- ارتباط با مدیر عامل جهت هرگونه انتقاد9141018246 (مرتضی مطلبی)

8 صندلی خالی

650,000 ریال

رویال سفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي
رشيد صلاحي

17 صندلی خالی

550,000 ریال

سیروسفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران بيهقي

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: درسا VIP مانيتوردار
ترمينال آرژانتين

12 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
همسفرچابکسواران تبریز -پایانه شمالغرب میدان آذربایجان

تبریز -> پایانه بیهقی(تهران)

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: مان ۲۶ نفری
محل سوار: ميدان بزرگ آذربايجان و لاله پارک

11 صندلی خالی

550,000 ریال

467,500 ریال
میهن نور اریا تبریز تعاونی 4

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

17 صندلی خالی

550,000 ریال

پیک صبا تبریز

تبریز -> پایانه غرب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

3 صندلی خالی

467,500 ریال

467,500 ریال
شرکت خوش راه تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:45

اتوکار: VIP 2+1

16 صندلی خالی

550,000 ریال

همسفر چابکسواران

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:45

اتوکار: MAN VIP 2+1
مان ماهان(بامانیتور شخصی)

15 صندلی خالی

550,000 ریال

لوان نور تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

13 صندلی خالی

550,000 ریال

ایمن سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:45

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

550,000 ریال

رویال سفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:45

اتوکار: مان 25 مانيتور دار
سعيد مان

20 صندلی خالی

550,000 ریال

سیروسفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران آزادي

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:45

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
ترمينال آزادي

25 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
همسفر چابکسواران

تبریز -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:55

اتوکار: MAN VIP 2+1
مان ماهان ( مانیتوردار )

17 صندلی خالی

550,000 ریال

تک سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:55

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
اتوبوس مجهز به مانیتور شخصی می باشد- ارتباط با مدیر عامل جهت هرگونه انتقاد9141018246 (مرتضی مطلبی)

6 صندلی خالی

650,000 ریال

همسفرچابکسواران تبریز - ترمینال مرکزی

تبریز -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:55

اتوکار: مان VIP (مانیتوردار)

4 صندلی خالی

550,000 ریال

تک سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> پایانه غرب تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:55

اتوکار: مجهز به مانیتور شخصی VIP - 2+1
ارتباط با مدیرعامل شرکت جهت هرگونه انتقادات و شکایات 09141018246

8 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
رویال سفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:59

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
حاج احمد

18 صندلی خالی

550,000 ریال

سیروسفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران بيهقي

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:59

اتوکار: درسا VIP مانيتوردار
ترمينال آرژانتين

20 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال