قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال تبریز

جهان گشت مهر تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 07:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
با بسته بهداشتی پد الکل ،ماسک-محل پیاده شدن مسافرین زنجان عوارضی می باشد تلفن 34797738

21 صندلی خالی

995,000 ریال

جهان گشت مهر تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 08:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
محل پیاده شدن مسافرین زنجان در عوارضی می باشد- با بسته بهداشتی ماسک و .. تلفن 34797738

10 صندلی خالی

995,000 ریال

آسیا سفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران غرب آزادی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس تخت شو وی آی پی

11 صندلی خالی

995,000 ریال

      تاریخ حرکت