قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تبریز

جهان گشت مهر تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/11/04 ساعت 07:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، اولین سرویس تهران از پایانه تبریز -تلفن 34797738-بدون تاخیر

18 صندلی خالی

660,000 ریال

جهان گشت مهر تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/11/04 ساعت 08:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، تلفن 34797738- بدون تاخیر

14 صندلی خالی

660,000 ریال

جهان گشت مهر تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/11/04 ساعت 08:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع، مانیتوردار تلفن 34797738

13 صندلی خالی

660,000 ریال

ایمن سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/11/04 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1

21 صندلی خالی

660,000 ریال

تک سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/11/04 ساعت 08:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ارتباط با مدیر عامل جهت هرگونه انتقاد9141018246 مرتضی مطلبی

5 صندلی خالی

660,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت