قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تبریز به تهران

رویال سفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي

4 صندلی خالی

650,000 ریال

سیروسفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
ترمينال آرژانتين

24 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت خوش راه تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

650,000 ریال

همسفر چابکسواران

تبریز -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
محل سوار:ترمینال مرکزی سکوی 18

5 صندلی خالی

650,000 ریال

پیک صبا تبریز

تبریز -> پایانه غرب

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
آزادی/ بیهقی/ تخت شو 25 نفره تلفن 34793188

8 صندلی خالی

660,000 ریال

495,000 ریال
همسفرچابکسواران تبریز - ترمینال مرکزی

تبریز -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: ولوو VIP

9 صندلی خالی

650,000 ریال

تک سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> پایانه غرب تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: ( VIP-Furniture Chairs 2+1 ( 25
ارتباط با مدیرعامل شرکت جهت هرگونه انتقادات و شکایات 09141018246

16 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
تک سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:10

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
- ارتباط با مدیر عامل جهت هرگونه انتقاد9141018246 (مرتضی مطلبی)

12 صندلی خالی

660,000 ریال

راه پیما پارسیان تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

25 صندلی خالی

660,000 ریال

رویال سفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي

6 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت خوش راه تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1

19 صندلی خالی

650,000 ریال

لوان نور تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

11 صندلی خالی

650,000 ریال

ترابر بی تا تبریز

تبریز -> پایانه غرب

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
مانیتوردارپشت صندلی

16 صندلی خالی

650,000 ریال

520,000 ریال
ایمن سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1

14 صندلی خالی

650,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
میهن نور اریا تبریز تعاونی 4

تبریز -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

22 صندلی خالی

650,000 ریال

همسفرچابکسواران تبریز -پایانه شمالغرب میدان آذربایجان

تبریز -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: درسا مانیتوردار
محل سوار: ميدان بزرگ آذربايجان و لاله پارک

16 صندلی خالی

650,000 ریال

سیروسفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران آزادي

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:45

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
ترمينال آزادي

14 صندلی خالی

650,000 ریال

تک سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
- ارتباط با مدیر عامل جهت هرگونه انتقاد9141018246 (مرتضی مطلبی)

9 صندلی خالی

660,000 ریال

تک سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> پایانه غرب تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:50

اتوکار: ( VIP-Furniture Chairs 2+1 ( 25
ارتباط با مدیرعامل شرکت جهت هرگونه انتقادات و شکایات 09141018246

12 صندلی خالی

660,000 ریال

594,000 ریال
رویال سفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي

5 صندلی خالی

650,000 ریال

سیروسفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
ترمينال بيهقي

16 صندلی خالی

650,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
گیتی نورد تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
04134793324

25 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت خوش راه تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: VIP 2+1

18 صندلی خالی

650,000 ریال

ترابر بی تا تبریز

تبریز -> پایانه غرب

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
مانیتوردارپشت صندلی

13 صندلی خالی

650,000 ریال

520,000 ریال
همسفر چابکسواران

تبریز -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
محل سوار:ترمینال مرکزی سکوی 18

3 صندلی خالی

650,000 ریال

ایمن سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: VIP 2+1

17 صندلی خالی

650,000 ریال

پیک صبا تبریز

تبریز -> پایانه غرب

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
آزادی/ بیهقی/ تخت شو 25 نفره تلفن 34793188

9 صندلی خالی

660,000 ریال

495,000 ریال
شرکت شماره 1 ایران پیما تبریز

تبریز -> تهران

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا۲۵مانیتوراینترنت
محل سوار ترمينال بزرگ تعاوني يك ايران پيما مقصد ازادي 04134793060

8 صندلی خالی

650,000 ریال

520,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
همسفرچابکسواران تبریز - ترمینال مرکزی

تبریز -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: ما ن ماهان (مانیتور دار)

5 صندلی خالی

650,000 ریال

رویال سفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:15

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي

16 صندلی خالی

650,000 ریال

همسفر چابکسواران

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:15

اتوکار: Volvo VIP 2+1
محل سوار:ترمینال مرکزی سکوی 18

0 صندلی خالی

650,000 ریال

رویال سفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: مانيتور دار مان 26 نفره

8 صندلی خالی

650,000 ریال

سیروسفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
ترمينال آرژانتين

11 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت خوش راه تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

650,000 ریال

لوان نور تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

13 صندلی خالی

650,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
همسفر چابکسواران

تبریز -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
محل سوار:ترمینال مرکزی سکوی 18

5 صندلی خالی

650,000 ریال

راه پیما پارسیان تبریز

تبریز -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تبریز - ارزروم (ترکیه ) همه روزه 09143112571

17 صندلی خالی

660,000 ریال

همسفرچابکسواران تبریز - ترمینال مرکزی

تبریز -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: ولوو VIP
ترمینال بزرگ تبریز

8 صندلی خالی

650,000 ریال

همسفرچابکسواران تبریز - ترمینال مرکزی

تبریز -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: ولوو VIP
ترمینال بزرگ تبریز

8 صندلی خالی

650,000 ریال

همسفرچابکسواران تبریز -پایانه شمالغرب میدان آذربایجان

تبریز -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: مان ۲۶ نفری
محل سوار: ميدان بزرگ آذربايجان و لاله پارک

11 صندلی خالی

650,000 ریال

رویال سفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: مارال 29 نفره مانيتور دار VIP

0 صندلی خالی

650,000 ریال

سیروسفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران آزادي

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
ترمينال آزادي

5 صندلی خالی

650,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت خوش راه تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

650,000 ریال

ترابر بی تا تبریز

تبریز -> پایانه غرب

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

17 صندلی خالی

650,000 ریال

520,000 ریال
همسفر چابکسواران

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
محل سوار:ترمینال مرکزی سکوی 18

14 صندلی خالی

650,000 ریال

ایمن سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: VIP 2+1

12 صندلی خالی

650,000 ریال

پیک صبا تبریز

تبریز -> پایانه غرب

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
آزادی/ بیهقی/ تخت شو 25 نفره تلفن 34793188

4 صندلی خالی

660,000 ریال

495,000 ریال
همسفرچابکسواران تبریز - ترمینال مرکزی

تبریز -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: مارال VIP

10 صندلی خالی

650,000 ریال

همسفرچابکسواران تبریز - ترمینال مرکزی

تبریز -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: مارال VIP

10 صندلی خالی

650,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
میهن نور اریا تبریز تعاونی 4

تبریز -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:50

اتوکار: Scania VIP 2+1

24 صندلی خالی

650,000 ریال

همسفرچابکسواران تبریز - ترمینال مرکزی

تبریز -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:55

اتوکار: ما ن ماهان (مانیتور دار)

0 صندلی خالی

650,000 ریال

تک سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> پایانه غرب تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:55

اتوکار: مجهز به مانیتور شخصی VIP - 2+1
ارتباط با مدیرعامل شرکت جهت هرگونه انتقادات و شکایات 09141018246

6 صندلی خالی

660,000 ریال

594,000 ریال
رویال سفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:59

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي

6 صندلی خالی

650,000 ریال

سیروسفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:59

اتوکار: درسا VIP مانيتوردار
ترمينال آرژانتين

9 صندلی خالی

650,000 ریال

تک سفر ایرانیان تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:59

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
اتوبوس مجهز به مانیتور شخصی می باشد- ارتباط با مدیر عامل جهت هرگونه انتقاد9141018246 (مرتضی مطلبی)

4 صندلی خالی

660,000 ریال