همسفرچابکسواران تبریز - ترمینال مرکزی

تبریز -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

گرگان, سارئ, پایانه بیهقی(تهران)

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 14:00

اتوکار: مارال VIP ( مانیتوردار )
ترمینال بزرگ تبریز

9 صندلی خالی

800,000 ریال

همسفرچابکسواران تبریز - ترمینال مرکزی

تبریز -> سارئ

شهرهای بین راهی

آمل, بابل, پایانه بیهقی(تهران)

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 18:00

اتوکار: مارال VIP
ترمینال بزرگ تبریز

12 صندلی خالی

800,000 ریال

همسفرچابکسواران تبریز - ترمینال مرکزی

تبریز -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 22:00

اتوکار: مان نیوفیس (مانیتور- شارژر)

12 صندلی خالی

800,000 ریال

همسفرچابکسواران تبریز -پایانه شمالغرب میدان آذربایجان

تبریز -> پایانه بیهقی(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 22:30

اتوکار: ۲۵ نفره وی آی پی
undefined

20 صندلی خالی

790,000 ریال

711,000 ریال
همسفرچابکسواران تبریز - ترمینال مرکزی

تبریز -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 23:00

اتوکار: ما ن ماهان (مانیتور- شارژر)
محل سوار:ترمینال -سکوی15

22 صندلی خالی

800,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت