قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تبریز

آسیا سفر تبریز

ترمینال تبریز -> تهران غرب آزادی

شهرهای بین راهی

اسلامشهر

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس تخت شو وی آی پی

10 صندلی خالی

850,000 ریال

آسیا سفر تبریز

تبریز -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

اسلامشهر

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 09:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، تلفن رزرو : 09146654885

10 صندلی خالی

850,000 ریال

آسیا سفر تبریز

ترمینال تبریز -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس تخت شو وی آی پی

11 صندلی خالی

850,000 ریال

آسیا سفر تبریز

تبریز -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 21:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، تلفن رزرو : 09146654885

25 صندلی خالی

850,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت