قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تبریز

آسیا سفر تبریز

ترمینال تبریز -> قم

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس تخت شو وی آی پی

8 صندلی خالی

900,000 ریال

آسیا سفر تبریز

تبریز -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 19:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، تلفن رزرو : 09146654885

8 صندلی خالی

900,000 ریال

کجاوه تبریز

تبریز -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 19:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، اسکانیا مارال-09141006011

12 صندلی خالی

900,000 ریال

لوان نور تبریز

تبریز -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 19:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، تلفن رزرو04134793339

18 صندلی خالی

900,000 ریال

ایران پیمان تبریز

تبریز -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 19:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، 09106894299 سیدامامی

17 صندلی خالی

900,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت