قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس قم و تخفیف در ترمینال تبریز

14پارسیان تبریز

تبریز -> یزد

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 16:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

15 صندلی خالی

1,135,000 ریال

عدل غرب

تبریز -> کرمان

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 18:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، رزرو تلفنی(09143015568)زاهدی

19 صندلی خالی

1,135,000 ریال

کجاوه تبریز

تبریز -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 18:59

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

22 صندلی خالی

1,135,000 ریال

      تاریخ حرکت