قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس سراب و تخفیف در ترمینال تبریز

مارال سیر ایرانیان

تبریز -> آستارا

شهرهای بین راهی

سراب

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 06:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

38 صندلی خالی

150,000 ریال

مارال سیر ایرانیان

تبریز -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سراب

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 08:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

43 صندلی خالی

150,000 ریال

کجاوه تبریز

تبریز -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سراب

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 08:30

اتوکار: Benz C457 2+2

44 صندلی خالی

150,000 ریال

      تاریخ حرکت