قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تبریز

راه پیما پارسیان تبریز

تبریز -> میانه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 08:40

اتوکار: Benz C457 2+2

38 صندلی خالی

160,000 ریال

راه پیما پارسیان تبریز

تبریز -> میانه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 10:35

اتوکار: Benz C457 2+2

38 صندلی خالی

160,000 ریال

راه پیما پارسیان تبریز

تبریز -> میانه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 14:00

اتوکار: Benz C457 2+2

27 صندلی خالی

160,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت