قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تبریز

جهان گشت مهر تبریز

تبریز -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 15:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، به همراه بسته بهداشتی ماسک دستکش و...تلفن 34797738

22 صندلی خالی

1,595,000 ریال

کجاوه تبریز

تبریز -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 16:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، ازمسیر اتوبان /میانه /زنجان/تلفن رزو34790707

17 صندلی خالی

1,595,000 ریال

همسفرچابکسواران تبریز - ترمینال مرکزی

تبریز -> اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک, سایر شهرهای استان لرستان, بروجرد, ملایر, ملایر

شنبه

1399/04/14 ساعت 17:00

اتوکار: مارال VIP ( مانیتوردار )
ترمینال بزرگ تبریز

4 صندلی خالی

1,600,000 ریال

همسفر چابکسواران

تبریز -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 17:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

1,595,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت