قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اندیمشک و تخفیف در ترمینال تبریز

جهان گشت مهر تبریز

تبریز -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک

شنبه

1399/11/04 ساعت 15:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
با بسته بهداشتی ماسک با بسته بهداشتی ماسک،پد الکل،آب معدنی و...تلفن 34797738-سفر خوشی آرزومندیم

0 صندلی خالی

1,800,000 ریال

کجاوه تبریز

تبریز -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک

شنبه

1399/11/04 ساعت 16:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
مسیر /حرکت /اتوبان /میانه /زنجان /تلفن رزو/34790122/34790707

7 صندلی خالی

1,800,000 ریال

همسفر چابکسواران

تبریز -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک

شنبه

1399/11/04 ساعت 17:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، انتقادات و پیشنهادات - هادی 09104921200

4 صندلی خالی

1,800,000 ریال

      تاریخ حرکت