قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تبریز

نو بنیاد

تبریز -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 14:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، سرویس گیتی پیما

22 صندلی خالی

1,480,000 ریال

کجاوه تبریز

تبریز -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 14:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

19 صندلی خالی

1,480,000 ریال

گیتی نورد

تبریز -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 14:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، 04134793324

20 صندلی خالی

1,480,000 ریال

عدل غرب

تبریز -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 14:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
رزروتلفنی(09143015568)زاهدی

19 صندلی خالی

1,480,000 ریال

سیروسفر تبریز

تبریز -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 14:00

اتوکار: Volvo VIP 2+1
ترمینال کاراندیش

0 صندلی خالی

1,480,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت