قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس رشت و تخفیف در ترمینال تبریز

گیلان تبار تبریز

تبریز -> نوشهر

شهرهای بین راهی

رشت

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 15:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع، بارعایت اصول بهداشتی تلفن دفتر3491122-041

12 صندلی خالی

1,030,000 ریال

سپهر آسیای تبریز

تبریز -> نوشهر

شهرهای بین راهی

رشت

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 16:00

اتوکار: Benz O500 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، بعثت سفرسابق 34792299-041 34789579-041

4 صندلی خالی

1,030,000 ریال

سپهر آسیای تبریز

تبریز -> رودسر

شهرهای بین راهی

رشت

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 20:00

اتوکار: Benz O500 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، بعثت سفرسابق 34792299-041 34789579-041

13 صندلی خالی

1,030,000 ریال

      تاریخ حرکت