قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تبریز

گیلان تبار تبریز

تبریز -> نوشهر

شهرهای بین راهی

رشت

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 15:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع

15 صندلی خالی

815,000 ریال

سپهر آسیای تبریز

تبریز -> نوشهر

شهرهای بین راهی

رشت

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 16:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، بعثت سفرسابق 34792299 -041

17 صندلی خالی

815,000 ریال

سپهر آسیای تبریز

تبریز -> رودسر

شهرهای بین راهی

رشت

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 20:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، بعثت سفرسابق 34792299 -041

16 صندلی خالی

815,000 ریال

گیلان تبار تبریز

تبریز -> لنگرود

شهرهای بین راهی

رشت

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 20:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع

16 صندلی خالی

815,000 ریال

سپهر آسیای تبریز

تبریز -> رشت

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 21:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، بعثت سفرسابق 34792299 -041

18 صندلی خالی

815,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت