قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس میاندوآب و تخفیف در ترمینال تبریز

ترابر بی تا تبریز 15

تبریز -> شاهین دژ

شهرهای بین راهی

میاندوآب

شنبه

1399/11/04 ساعت 08:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

43 صندلی خالی

180,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> سقز

شهرهای بین راهی

میاندوآب

شنبه

1399/11/04 ساعت 08:15

اتوکار: classicus 2+2

39 صندلی خالی

180,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> میاندوآب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/11/04 ساعت 08:30

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

180,000 ریال

      تاریخ حرکت