قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تبریز

سیروسفر تبریز

تبریز -> زنجان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:00

اتوکار: Scania classicus 2+2
ترمینال زنجان

29 صندلی خالی

250,000 ریال

سیروسفر تبریز

تبریز -> زنجان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 18:30

اتوکار: MAN VIP 2+1
ترمینال زنجان

20 صندلی خالی

425,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت