قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تبریز

جهان گشت مهر تبریز

تبریز -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

کرمانشاه

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 15:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، تلفن 34797738به همراه بسته بهداشتی ماسک و...

21 صندلی خالی

1,040,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد

تبریز -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 17:31

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,040,000 ریال

آسیا سفر تبریز

تبریز -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 18:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

13 صندلی خالی

850,000 ریال

گیلان تبار تبریز

تبریز -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 18:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع، راننده هدایت نیا

14 صندلی خالی

1,040,000 ریال

جهان گشت مهر تبریز

تبریز -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، تلفن 34797738

0 صندلی خالی

1,040,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت