قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تبریز

جهان گشت مهر تبریز

تبریز -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

کرمانشاه

شنبه

1399/07/05 ساعت 15:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، با بسته بهداشتی ماسک دستکش آب معدنی و...تلفن 34797738

18 صندلی خالی

1,040,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد

تبریز -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

1,040,000 ریال

آسیا سفر تبریز

ترمینال تبریز -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تک صندلی

10 صندلی خالی

850,000 ریال

آسیا سفر تبریز

تبریز -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 18:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، تلفن رزرو : 09146654885

10 صندلی خالی

850,000 ریال

جهان گشت مهر تبریز

تبریز -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 18:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، با بسته بهداشتی ماسک دستکش آب معدنی ...

25 صندلی خالی

1,040,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت