قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تبریز

جهان گشت مهر تبریز

تبریز -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

سنندج

شنبه

1399/04/21 ساعت 15:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، تلفن 34797738

25 صندلی خالی

750,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد

تبریز -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

سنندج

شنبه

1399/04/21 ساعت 17:31

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

750,000 ریال

آسیا سفر تبریز

ترمینال تبریز -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

سنندج

شنبه

1399/04/21 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تک صندلی

8 صندلی خالی

660,000 ریال

آسیا سفر تبریز

تبریز -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

سنندج

شنبه

1399/04/21 ساعت 18:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

660,000 ریال

گیلان تبار تبریز

تبریز -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

سنندج

شنبه

1399/04/21 ساعت 18:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع، راننده هدایت نیا

14 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت