قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تبریز به سنندج

جهانگشت مهر تبریز

تبریز -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

سنندج

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
ولوو-تخت شو -25 نفری با پذیرایی-راننده آقای ثقفی

0 صندلی خالی

625,000 ریال

میهن نور اریا تبریز تعاونی 4

تبریز -> سنندج

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

0 صندلی خالی

625,000 ریال

تعاونی5کیان سفر پاسارگاد تبریز

تبریز -> سنندج

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1
تخت شو مانیتوردار با پذیرایی 04134797939

0 صندلی خالی

625,000 ریال

دیدار سیر گیتی

تبریز -> سنندج

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1
مانیتور شخصی/محل سوارسکوی14-04134764950/حرکت از سنندج11صبح08733521266

0 صندلی خالی

625,000 ریال