قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تبریز

جهان گشت مهر تبریز

تبریز -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

خرم آباد

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 15:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، تلفن 34797738

17 صندلی خالی

1,260,000 ریال

کجاوه تبریز

تبریز -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

خرم آباد

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 16:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
ازمسیر اتوبان /میانه /زنجان/تلفن رزو34790707

17 صندلی خالی

1,260,000 ریال

همسفر چابکسواران

تبریز -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

خرم آباد

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 17:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

14 صندلی خالی

1,260,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت